Chào mừng bạn đến với website Mầm non Sơn Ca 4

Hiệu Trưởng

QUÂN THỊ NGỌC THẢO
QUÂN THỊ NGỌC THẢO

Ngày sinh: 31/5/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kiên Giang

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng - Bí thư Chi Bộ

Điện thoại cơ quan: 38423300

Điện thoại riêng: 0907804704

Email liên lạc: c0sonca4.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng

TRẦN NGỌC TRÂM
TRẦN NGỌC TRÂM

Ngày sinh: 2/2/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hải Phòng

Trình độ :THPT

Vị trí công tác: PHT Bán trú

Điện thoại riêng: 0908496855