Chào mừng bạn đến với website Mầm non Sơn Ca 4
Thứ hai, 5/7/2021, 17:44
Lượt đọc: 210

Về việc tuyển sinh trực tuyến năm học 2021 - 2022

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 4                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 18/TB-MNSC4                           Phú Nhuận, ngày 29 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh trực tuyến năm học 2021 - 2022

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh số 58/KH-MNSC4 ngày 20/6/2021 của trường Mầm non Sơn Ca 4;

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Sơn Ca 4 thông báo kế hoạch tuyển sinh trực tuyến của nhà trường như sau: 

  1. Lứa tuổi và chỉ tiêu tuyển sinh:

*  Nhà trẻ: Nhận trẻ từ 13 tháng đến 36 tháng tuổi

+ Trẻ 13-18 tháng: Nhận 15 trẻ

+ Trẻ 19 - 24 tháng: Nhận 20 trẻ

+ Trẻ 25 - 36 tháng: Nhận 25 trẻ

*  Mẫu giáo:  Nhận trẻ từ 3 đến 5 tuổi

+ Trẻ sinh năm 2018 (Mẫu giáo 3 – 4 tuổi): nhận 30 trẻ

+ Trẻ sinh năm 2017 (Mẫu giáo 4 – 5 tuổi): nhận 35 trẻ

+ Trẻ sinh năm 2016 (Mẫu giáo 5 – 6 tuổi): nhận 50 trẻ

      II. Thời gian và cách đăng ký trực tuyến:

* Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 25/7/2021.

III. Hồ sơ đăng ký nhập học: (khi có thông báo hoạt động trở lại phụ huynh liên hệ với trường để nhận hồ sơ)

+ Đơn xin nhập học.

+ Giấy khai sinh (bản trích lục hoặc bản sao).

+ Bản sao Hộ khẩu có công chứng.

+ Giấy khám sức khỏe trẻ.

+ Bản sao thẻ Bảo hiểm y tế

+ Phiếu điều tra tâm lý trẻ. 

+ Sổ khám sức khỏe trẻ

Trên đây là thông báo tuyển sinh năm học 2021 – 2022 của Trường Mầm non Sơn Ca 4.

Trân trọng.

 

                                                 TRƯỞNG BAN TUYỂN SINH

                                                 Hiệu trưởng

                                      (Đã ký)

                                                  Quân Thị Ngọc Thảo

                       

Tác giả: admin
Nguồn tin: mamnonsonca4

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87